DEKLINATOR - DEMODemo není třeba instalovat, tvoří ho jediný .exe soubor.
Verze pro Microsoft Windows (95/98/NT/2000)