DOKUMENTACE K DEKLINATORU

LITERATURA
  Čteme je správně ?, Marie Honzáková, František Honzák, Milan Romportl
  Jak se bude vaše dítě jmenovat, Miloslava Knappová, Academia, 3. vydání 1999
  Jména tajemství zbavená, Mates Vladimír
  Jméno a příjmení Výklad čs. právních předpisů, Cihlář Martin
  Komentář k zákonu o matrikách a k zákonu o užívání a změně jména a příjmení, Knapp Karel
  Mluvnice češtiny, Academia 1986
  Naše příjmení, Antonín Kotík
  Naše příjmení, Dobrava Moldanová
  Německá příjmení u čechů, Josef Beneš
  O českých příjmeních, Josef Beneš
  O češtině v číslech, Marie Těšitelová a kol.
  O patřičnosti v jazyce, Václav Jamek, Nakladatelství Franze Kafky, 1998
  Příjmení v současné češině, Miloslava Knappová, AZ KORT, a.s. Liberec, 1992
  Průvodce našimi jmény, František Kopečný
  Staročeská osobní jména a naše příjmení, Jan Svoboda
  Tisíc jmen v kalendáři, Anna Bauerová


ZDROJE NA INTERNETU