1999 - 2008

Vývoj Deklinatoru neustále probíhá. Dotazy posílejte e-mailem: info@deklinator.cz